“คืนภาษี 2564″ตรวจสอบการขอเงินคืนภาษี-ช่องทางรับเงิน คลิกเดียวที่นี่

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ยื่นภาษี 2564 ตรวจสอบการขอคืนภาษี สามารถเช็คข้อมูล”การขอคืนภาษี ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91″ หลังจากยื่นแล้ว 1 วัน – ต้องใช้เอกสารประกอบการขอคืนภาษีอะไรบ้าง – ช่องทางรับเงิน “ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล” รวบรวมให้แล้วที่นี่

ยื่นภาษี 2564 กรมสรรพากร เปิดให้ยื่นแบบกระดาษได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 ส่วนการผ่านออนไลน์ สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 เมษายน 2565

 

และหลังจากยื่นภาษีประจำปีแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลหลังจากวันที่ยื่นแบบฯ แล้ว 1 วัน ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร ช่องทาง “บริการสอบถามข้อมูลการขอคือภาษี ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91” โดยกรอก เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อ-นามสกุลผู้เสียภาษี และกดสอบถามได้เลย

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอเงินคืนภาษี

โดยปกติกรมสรรพากรจะอนุมัติเงินคืนภาษีให้ทันที แต่หากมีเหตุสงสัยบางประการ อาทิ เงินขอคืนภาษีสูงกว่าปีภาษีก่อนหน้ามากผิดสังเกตุ เจ้าหน้าที่อาจขอให้ส่งหลักฐานประกอบเพิ่ม ซึ่งขึ้นอยู่กับประเด็นที่เจ้าหน้าที่สงสัย เช่นขอหลักฐานการบริจาคเงิน เป็นต้น

ช่องทางการรับเงินคืนภาษี

1.การคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

กรมสรรพากรจะทำการโอนเงินภาษีที่ได้อนุมัติคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคาร และได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ขอคืนภาษีเกินกว่า 90% เลือกใช้บริการในปีภาษีที่ผ่านมา

2.การคืนเงินผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีไม่ประสงค์รับเงินภาษีคืนด้วยการโอนเงินภาษีคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ กรมสรรพากรจะออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) เป็นหลักฐานเพื่อนำไปติดต่อรับเงินคืนที่สาขาธนาคารธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ย้ำขอรับคืนเงินภาษีทางพร้อมเพย์ สะดวกรวดเร็ว

ทั้งนี้กรมสรรพากร ย้ำว่าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการขอรับคืนเงินภาษี ขอแนะนำให้ผู้ขอคืนภาษี ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคารและแจ้งความประสงค์ขอรับเงินภาษีคืนเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าว หากมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการและเอกสารที่ใช้ในการขอคืนเงินภาษีผ่านสาขาธนาคาร สามารถติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ท่านสะดวก

หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market